Folder

 

Beste gemeenteleden,

 

Begin van een nieuw jaar, het jaar 2020. Vanzelfsprekend wensen we elkaar een goed en bovenal een gezond jaar toe. Wat maakt Brummen tot de woonplaats waar u zich thuis voelt? Ongetwijfeld zijn dat meerdere dingen. Wij weten dat voor veel Brummenaren de Oude of Pancratius Kerk er één van is.

Denk aan het enthousiasme van de vele medewerkers, die het hele jaar door het werk in en rond de kerk in stand houden.

Is het niet geweldig:

  • dat aandacht voor oudere en jongere gemeenteleden onder ons volop aanwezig is?
  • dat wekelijks talloze activiteiten plaatsvinden onder meer zanggroepen, inloopochtenden, gezamenlijke maaltijd (één maal per maand) e.d.?

Niet alleen op zondag, ook op andere momenten kan en wil onze kerkgemeenschap iets voor u betekenen.

GEEF VOOR JE KERK 

 

Lid zijn van een kerkgemeenschap brengt kosten met zich mee, zo ook bij onze kerk. U geeft elk jaar een bedrag als kerkelijke bijdrage. Hartelijk dank daarvoor.
Wij doen ook dit jaar weer een dringend beroep op u om te kijken of u uw kerkelijke bijdrage kunt verlengen en zo mogelijk kunt verhogen. *)
Wij willen u ook de mogelijkheid geven gebruik te maken van een ANBI-regeling (Algemeen Nut Beogende Instelling) door uw bijdrage voor de actie Kerkbalans voor een periode van 5 jaar vast te leggen. Dit heeft namelijk belastingtechnische voordelen. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website Kerkwebbrummen.nl.

             Samen Zijn  en   Samen Doen   is   Samen Sterk

 

Wilt u meer weten over de financiën? De volledige begroting ligt ter inzage bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, dhr. S. van Asperen, tel 0575 - 565319

 

Wilt u bezoek en/of veranderingen doorgeven, vermeld het op het antwoordformulier!
   Predikanten:     Dhr. ds. J. Ek,                          tel. 561450
                    
Betalingen t.n.v. College van Kerkrentmeesters:   NL84RABO0311003435

                                                                         

Namens het College van Kerkrentmeesters,
De heer S. Kloosterhof, voorzitter

Voor vragen t.a.v. kerkbalans kunt u contact opnemen met:
Rien Oosterveen,                  tel. 06-10503957, e-mail: beheer@pknbrummen.nl                      
Jettha van der Heide,            tel. 0575-562362, e-mail: jetthavanderheide@gmail.com

 

*) Deze brief komt geautomatiseerd tot stand. Het College van Kerkrentmeesters kent niet alle persoonlijke omstandigheden van ieder gemeentelid. Daarom kan dit verzoek om uw financiële steun u ook bereiken terwijl u misschien geen of slechts een klein inkomen hebt. Wij vragen dan om uw begrip en verzoeken u naar eigen inzicht te handelen. Wij verzoeken u echter wel te reageren.