Folder

 

Geacht gemeentelid,

Bedankt voor uw bijdrage aan kerkbalans in het afgelopen jaar. Mede dankzij uw steun konden wij verder bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar.

De Protestantse Gemeente Brummen wil een plek zijn waar mensen God kunnen ontmoeten, omzien naar elkaar en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving, dichtbij en ver weg.
Een plek waar je inspiratie vindt, waar verbondenheid is, waar iedereen meetelt en je mag zijn wie je bent. Daar zetten we ons, samen met u, enthousiast voor in.

Wij zijn dankbaar voor uw betrokkenheid, inzet en financiële bijdrage en hopen van harte dat u de kerk ook in 2024 wilt blijven steunen om alle verbindende activiteiten voort te kunnen zetten.
In maart 2024 hoopt ds. Ek van zijn welverdiende pensioen te gaan genieten en ook hopen we rond die tijd een nieuwe predikant te mogen verwelkomen.

Omdat wij weten dat u de kerk een warm hart toedraagt, doen we ook aan het begin van dit nieuwe jaar weer een beroep op u voor een financiële bijdrage.
We realiseren ons dat het leven duurder is geworden, maar hopen dat u uw bijdrage op peil kunt houden.
Uw bijdrage is onmisbaar want ook de kerk wordt geconfronteerd met hogere kosten. Misschien wilt u zelfs uw bijdrage voor dit jaar iets verhogen.

U kunt uw bijdrage doorgeven via bijgevoegd toezeggingsformulier.

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.
Dankzij uw steun blijft de Pancratiuskerk, vandaag en morgen, een plek van betekenis.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage.

Wilt u bezoek en/of veranderingen doorgeven:
   Predikanten:     ds. J. Ek,                          tel. 0575 561450
                          ds. A. Boezewinkel             tel. 06 82423546
                    
Betalingen t.n.v. College van Kerkrentmeesters:   NL84RABO0311003435                                                                        

Namens het College van Kerkrentmeesters,
De heer S. Kloosterhof, voorzitter

Voor vragen t.a.v. kerkbalans kunt u contact opnemen met:
Rien Oosterveen,                  tel. 06-10503957, e-mail: beheer@pknbrummen.nl
Willy Hugen,                        tel. 0575 471633, e-mail: w.hugen@planet.nl

 

*) Deze brief komt geautomatiseerd tot stand. Het College van Kerkrentmeesters kent niet alle persoonlijke omstandigheden van ieder gemeentelid. Daarom kan dit verzoek om uw financiële steun u ook bereiken terwijl u misschien geen of slechts een klein inkomen hebt. Wij vragen dan om uw begrip en verzoeken u naar eigen inzicht te handelen. Wij verzoeken u echter wel te reageren.